Skip to content

Organisationer

Systemcoachning av team & grupper

Jag erbjuder systemcoachning av team och grupper som verkar inom olika organisationer. I det fall enskilda medarbetare behöver stöd i sin roll eller för att komma vidare arbetar Synchronic Management även med individuell coachning.

Systemcoachning av team & grupper
Så vad är då systemcoachning och hur skiljer den sig från gruppcoachning?

Systemcoachning bygger på att systemet är intelligent. Systemet utgörs av organisationen, en grupp inom organisationen eller minst två medarbetare. Att systemet är intelligent innebär att summan av de enskilda individernas tankar är större än om deras tankar summeras var och en för sig. Det finns ett kollektivt tänkande hos systemet som utgörs av de enskilda medarbetarnas tankar. Detta tänkande vill någonting och bygger på en historik men även en framtid. För att framtiden ska bli så gynnsam för organisationen som möjligt finns det många spännande verktyg inom systemcoachningen som vi kommer att arbeta med. Syftet är att åstadkomma ett samarbete medarbetare och grupper emellan så att den kollektiva intelligensen får blomma ut i sin fulla potential.

Här följer en kort beskrivning från utbildningsinstitutet CRR Global (Home – CRR Global)

”Relationship Systems Coaching is based on following the natural process, or flow of signals, of an individual or relationship, in contrast to a predetermined program. It focuses upon the intended and unintended processes, upon what is happening and trying to happen, not upon who should be present, what should be happening, or what roles should be filled. It is the awareness of the moving ground, of the flow of events around and within us. Coaching with clear and sharp focus on the system and softer focus on the individuals that the system is made up of.”

Här kan du läsa mer om vad systemcoaching innebär:
About ORSC™ – CRR Global

Hur går det till?

Inledningsvis sätter vi tillsammans upp en tydlig målsättning för coachningen vilken utgör viktiga grunden för vårt arbete. Målsättningarna kan variera stort och handla om alltifrån att få teamet att arbeta mot en gemensam vision som känns inspirerande på riktigt till att få igång ett samarbetsklimat i en grupp som företaget kan växa av. Atmosfären bygger på att hitta en trygg plattform där alla får möjlighet att uttrycka sina synpunkter och önskningar. Tillsammans tar vi oss igenom faser av förändring mot en organisation där medarbetare blir mer hela och organisationen samtidigt blir mer framgångsrik. Medarbetarnas välmående och organisationens resultat hör tätt ihop!

Systemcoachning av team & grupper