Skip to content

Individer

Coachning av individer & parrelationer

Är du nyfiken på att nå din yttersta potential? Har du kört fast i livet? Eller står du kanske inför ett avgörande beslut? Vilken målsättning du än vill jobba med får du hjälp att hitta din egen inre kraft och att nå dina drömmars mål. Det är en spännande förändringsresa mot en ny verklighet som du får stöd att ta dig igenom på ett varsamt och utforskande sätt.

Hur går det till?

Jag erbjuder samtalscoachning för dig som vill utveckla modet att våga leva efter den innersta viljan, samt för dig som är redo att skapa nya vägar framåt i livet – både i karriären och i privatlivet. Psykosyntesen ligger till grund för coachningen och vi arbetar tillsammans med beprövade metoder för att nå dina mål. Det är viktigt att du som klient känner dig trygg under hela processen och att vår relation bygger på förtroende.

Första gången ägnar vi den mesta delen av tiden till att bekanta oss med varandra. Du får dela med dig av din livssituation och vi utforskar var du befinner dig idag. Vi kartlägger områden i livet som behöver få vara i fokus för coachningen och går igenom hur vårt samarbete kan komma att se ut. Det är viktigt att du går ifrån sessionen med en tydlig känsla av förväntningar på vad kommande sessioner kommer att leda till.

Coachning av individer & parrelationer
Arbetssätt?

Som samtalscoach använder jag mig av psykosyntesens holistiska och lösningsfokuserade förhållningssätt i syfte att hjälpa människor att stärka sin inre tro, förverkliga sin potential och nå sina visioner. I parrelationscoachning arbetar vi med relationen som utgångspunkt. Vi zoomar ut och ser på den från olika synvinklar på neutral mark. Fokus är på potentialen i relationen snarare än problemen.

Vad är psykosyntes?

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och manar fram det vi kan bli, vår potential. Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja. Detta är grunden i Psykosyntesen som har utvecklats av Roberto Assagioli. (Källa: Psykosyntesförbundet)

På psykosyntesförbundets hemsida kan du läsa mer om vetenskapen bakom psykosyntesen:
Vad är psykosyntes – Psykosyntesförbundet (psykosyntesforbundet.se)